RESITRIX SK W Full Bond: Gelaste naden

Lassen met een handlasapparaat:
Er moet in ieder geval altijd vooraf een proeflas worden uitgevoerd
is uitgevoerd. Selecteer een instelling
Lastemperatuur tussen ca. 500 ºC en maximaal 700 ºC.
De optimale instelling is afhankelijk van de omgevingstemperatuur,
de windomstandigheden en de aard van de grond.

• Leid het lasmondstuk in een hoek van ca. 45º in de overlap.

• Geleid de rol evenwijdig aan de membraanrand (afstand ca. 2 mm).

• Aan de rand van het membraan is duidelijk een bitumenrups van ca. 2-4 mm zichtbaar (zichtbare naadinspectie).

• De afstand tussen het lasmondstuk en de siliconen aandrukrol bedraagt ​​ca. 20-40 mm.